Tantolunden

Tantolunden är en av Södermalms mest välbesökta parker och fungerar som en viktig länk mellan Ringvägen och Årstaviken.