BUP

På BUP Södermalm erbjuds specialiserad vård och behandling för barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk problematik.