Hot Yoga

Hot yoga är effektivt inom flera hälsoaspekter. Varför inte testa Hot yoga på Södermalm?