Blomsterfonden

Blomsterfonden på Södermalm är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt dig som är äldre, de arbetar för äldres bästa och din rätt till en trygg tillvaro.