Nytorget

Söders öppna platser har aldrig haft något verkligt torgliv – det har förut påpekats – och Nytorget skiljer sig på den punkten inte från de övriga.