Itrim

Med gångavstånd från Medborgarplatsen hittar du ditt närmaste Itrim på Södermalm.