Mariatorget

Mariatorget på Södermalm är en populär och livfull stadspark som kantas av stora lindar i alléerna där boulespel förekommer.