Hela Kroppen

Hela Kroppen Fysioterapi och Friskvård AB på Södermalm är miljödiplomerad enligt Stockholms läns landsting för mindre vårdgivare. De ska tillhandahålla sjukgymnastik och fysioterapi på ett sådant sätt att kundernas och personalens hälsa och livsmiljö gynnas.