Glashuset

Glashuset på Södermalm är en familjär restaurang med stort hjärta och hög kvalité.