Hornsgatan

Hornsgatan som är 2300 meter lång är en av de stora genomfartsgatorna på Södermalm. Hornsgatans nuvarande raka sträckning anlades redan på 1640-talet medans Hornsgatspuckeln skapades i början av 1900-talet då körbanan sänktes tio meter så det blev möjligt för spårvagn att trafikera Hornsgatan.