Östgötagatan

Östgötagatan sträcker sig över nästan hela Södermalm i nord-sydlig riktning, parallellt med Götgatan och ett kvarter öster om den.