Taekwondo

Uppbyggt av tre ord betyder Taekwondo Tae - Fot, Kwon - Hand, Do - Fysisk och psykiska utövandet. Enklare sagt hur man med mentalt och fysiskt använder händer och fötter för både självförsvar och till vardags. Låt ditt barn testa på detta på Södermalm i Stockholm.